Elkay Geri Dönüşüme Hoş Geldiniz!

Elâzığ'ı Değiştirmenin Tam Zamanı

Projelerimiz

Elkay Geri Dönüşüm, bir yandan da geri kazanımı mümkün olan kağıt, cam, metal ve pet şişe gibi maddelerin geri dönüşümünü yaparak ülke ekonomisine değer katmayı hedefliyor.Bizden Haberler

Elkay Geri Dönüşüm, Her atık çöp değildir” sloganıyla başlattığı ambalaj atıklarını toplama ve kaynağından ayrıştırarak ekonomiye kazandırma çalışmalarına devam ediyor.Basında Biz

Elazığ'da katı ve evsel atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.Elkay Geri Dönüşüm,katı ve evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması için hazırlanan projeye start verildi.değişim zamanı

Elâzığ'ı daha iyi bir yer yapmak için bilinçlenelim

Yeniden kazandırılabilen ürünlerin geri dönüşümüne ağırlık vermek hem ekonomik açıdan hem de çevresel açıdan ülkelerin dünyaya katacakları büyük bir gelişim sağlıyor.

İrtibat İçin: 0424 224 9401

Kullandıklarınızı Atmayın

Yaşanılabilir Bir Çevre İçin Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar. Geri dönüşüm sayesinde hammaddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi önlenecek, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığı bir çok uzman tarafından ifade edilmektedir.

Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir.

Pet şişelerin doğada yok olması yaklaşık bin yıl sürüyor.

Cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi değerlendirilebilir atıklar çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Plastiklerin kaynağı ; ham petrol, gaz ve kömürdür. Plastiğin genelde ana kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan bakiye maddelerdir. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4' ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde kaynağı olarak kullanılması, yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin veya doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarrufu doğurur. Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

çevre bilincimiz

Plastik geri dönüşümü

yaşanabilir bir çevre için geri dönüşüm

Plastik Atıklar ve Geri Dönüşüm

Plastik şişelerin doğada yok olması yaklaşık 1000 yıl sürüyor.
Plastiklerin kaynağı ; ham petrol, gaz ve kömürdür. Plastiğin genelde ana kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan bakiye maddelerdir. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4' ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Plastikler, çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır. Suyun ve toprağın kirlenmesine neden olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta ölümlerine neden olur.

Metal Atıklar

Metal atıkların ayrı toplanması, cinslerine göre ayrılması,ikincil hammaddeye dönüştürülmesi ve enerji elde edilmesi için yakılması şeklindeki faaliyetlerinin tümü geri kazanım olarak adlandırılır.

Plastik Atıklar

Plastik gibi değerlendirilebilir atıklar çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Kağıt Atıklar

Atık olarak toplanan kağıtlar fabrikada çeşitli temizleme işleminden geçirilirler.Toplanmış atık kağıtlar zımba vs. tellerinden arınarak diğer işlemlere hazır hale gelirler.

referanslar

Müşterilerimiz ne diyor